Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 23-24.

PHHS nhấn vào tệp đính kèm để xem chi tiết nội dung công văn.

FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT