Tổ Giáo dục thể chất - Nghệ thuật

STT
Họ và tên giáo viên
Môn giảng dạy
01
  Lê Thị Hải Châu
Aerobic
Bóng rổ
02
  Phạm Văn Ngữ
Cầu lông
03
  Phạm Minh Hoàng
Cầu lông
04
  Nguyễn Viết Phương
Cầu lông
Bóng rổ
05
  Trịnh Công Thuỷ
Cầu lông
06
  Phạm Văn Toán
Cầu lông
Bơi lội
07
   Phan Thị Thanh Thủy
Âm nhạc
08
   Nguyễn Thị Hiền Mai
Âm nhạc
09
  Trịnh Thị Nhất Trinh
Mỹ Thuật
10
  Đào Thị Mỹ Diệu
Âm nhạc
11
   Nguyễn Ngọc Quốc
Mỹ thuật
12
  Nguyễn Văn Toàn
Bóng đá

FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT