Quy trình hướng dẫn PHHS đăng ký nhập học lớp 6 trực tuyến năm học 2018-2019

Bước

Đăng ký tuyển sinh lớp 6 trực tuyến

1

-  Phụ huynh nhấn vào liên kết này: http://tuyensinhdanang.com/dang-ky-tuyen-sinh-truc-tuyen.htm để vào đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

2

- Chọn Quận/ Phường (theo hộ khẩu)

- Chọn Ngày, tháng, năm sinh của học sinh,

- Nhập Họ và tên học sinh,

- Nhấn nút Tìm kiếm: Thông tin học sinh và phụ huynh xuất hiện bên dưới, phụ huynh xác nhận đúng thông tin,

- Nhấn  ô Chọn

- Nhấn nút Tìm kiếm

3

- Phụ huynh cần bổ sung đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu và Dòng chữ màu đỏ cuối trang sẽ thông báo cho phụ huynh biết học sinh được nhập học trường nào

-  Nhấn nút Đăng ký

4

  - Hệ thống thông báo Mã số học sinh kèm theo ghi chú về hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ.

 - Phụ huynh lưu lại và mang mã số đến trường nộp cho giáo vụ kèm theo hồ sơ học sinh. (Nhấn để xem thêm thông báo về lịch nộp hồ sơ)

5

 Phụ huynh hoàn tất công tác ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

Chú ý

  - Có một số trường hợp không tìm thấy tên của học sinh do có sự sai sót một phần thông tin của học sinh như sai họ tên, sai tên bố /mẹ / người đỡ đầu / chủ hộ, sai ngày tháng năm sinh,... thì đề nghị phụ huynh liên hệ giáo vụ để được hướng dẫn và điều chỉnh thông tin của học sinh.

- Phụ huynh cần hỗ trợ thông tin vui lòng liên hệ: 0236 3565552/ 0236 3826777