Up

Năm 2022

Nghị định 104/2022/NĐ-CP -Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
467/HDSNV- Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn
Nghị định 127.2022 sửa đổi bổ sung nghị định 04.2021 vế xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Nghị định 04_2021 về xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Các Văn bản xử lí đơn khiếu nại tố cáo
Tài liệu hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở GDPT
 
 

FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT