Thông báo kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 13/04/2020

Kính gửi Phụ huynh học sinh!

Thực hiện Công văn số 56/PGDĐT–TH ngày 06 tháng 4 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đạo tạo quận Hải Châu về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường thông báo kế hoạch dạy học như sau:

1. Đối với những học sinh có sử dụng Internet tại nhà:

  • Học sinh sẽ tham gia các lớp học trực tuyến theo TKB nhà trường đã xây dựng do giáo viên đứng lớp trực tiếp giảng dạy.
  • Để đảm bảo tốt việc học trực tuyến, phụ huynh cần chuẩn bị:

+ Tải phần mềm Zoom và cài đặt trên máy tính (hoặc điện thoại)

+ Vào Website http://ltk.lms.vnedu.vn/

+ Đăng nhập (tài khoản vnEdu) bằng tài khoản và mật mã do GVCN cung cấp

+ Chọn Khối/Học/Bài giảng (Giáo viên sẽ đưa bài giảng lên trước một ngày, học sinh vào xem và chuẩn bị cho tiết học sắp đến)

+ GV sẽ điểm danh học sinh qua mỗi buổi học và học sinh sẽ được tham gia các bài kiểm tra thường xuyên.

2. Đối với những học sinh không sử dụng CNTT:

  • Học sinh theo dõi bài học trên các đài truyền hình Hà Nội, Đà Nẵng,... và nhận bài tập tại văn phòng nhà trường. (trừ thời gian cách li toàn xã hội)
  • Sau khi đi học lại, những học sinh này sẽ tham gia các lớp ôn tập (trái buổi) để theo kịp chương trình và tham gia kiểm tra đánh giá các bài kiểm tra thường xuyên.

Lưu ý:

Để đảm bảo việc dạy học, kiểm tra đánh giá trực tuyến đạt hiệu quả, học sinh nắm được kiến thức  và không bị quá tải sau khi đi học trở lại, nhà trường khuyến khích 100% học sinh tham gia các lớp học trực tuyến.

PH & HS xem TKB dạy học ngay bên dưới thông báo.

Trân trọng!

                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                (đã ký và đóng dấu)

  

                                                                   Nguyễn Thị Minh

10.4.20.6

10.4.20.7

10.4.20 8

10.4.20 9