Thông báo bổ sung danh sách học sinh được tuyển thẳng lớp 10 THPT

35

TRÍCH LƯỢC CÔNG VĂN 1487/SGDĐT-CNTT-KT-KĐ

(Tải toàn bộ công văn đính kèm dưới bài viết)

36

Attachments:
Download this file (1487.pdf)Công văn 1487/SGDĐT