Phương pháp làm việc theo nhóm

Làm việc theo nhóm là một trong những phương pháp dạy học được áp dụng trong đổi mới phương pháp dạy học: phát huy tính tích cực của người học, dạy học hướng về người học.

Giảng dạy dựa trên phương pháp làm việc theo nhóm là một phương pháp sư phạm mà theo đó, lớp được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm được phân công giải quyết một công việc cụ thể hướng tới một nội dung công việc chung lớn hơn; kết quả của từng nhóm sẽ được trình bày để thảo luận chung trước khi giáo viên đi đến kết luận cuối cùng.

Xem tiếp...

Tin về hội thảo "Đổi mới công tác giáo dục"

Thực hiện công văn số 80/CV-LT của Phòng Giáo Dục và công Đoàn ngành Giáo Dục Đào Tạo quận Hải Châu về việc tổ chức hội thảo “Đổi mới giáo duc”.

Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2012 Trường và Công Đoàn  THCS Lý Thường Kiệt tổ chức hội thảo về đổi mới giáo dục.Dự hội thảo gồm có các thành phần sau: Hội đồng trường,Ban cháp hành công đoàn,đảng viên,đoàn viên,tỏ trưởng chuyên môn,tổ trưởng công đoàn.

Xem tiếp...

Sự ra đời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. 

Xem tiếp...

FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT