Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố

Attachments:
Access this URL (http://lythuongkietdn.edu.vn/attachments/article/879/98.2022.NQ.HDND.pdf)98.2022.NQ.HDND.pdf

FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT