Một số hướng dẫn về việc học trực tuyến tại nhà với hệ thống học trực tuyến của VNEDU & phần mềm Zoom

 1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ZOOM

- Phiên bản máy tính:

Nhấn vào đây để tải phần mềm;

  sau đó nhấn vào nút Download để máy tính tải tệp về máy; PHHS tiến hành cài đặt bằng cách nhấn đúp vào file cài đặt mới tải về có tên là ZoomInstaller.

Phiên bản điện thoại: Tải từ thư viện CH play (Android) hoặc AppStore ( Iphone)

2. Clip Hướng dẫn học sinh học trên hệ thống VNPT - Elearning bằng máy tính:

3. Clip Hướng dẫn học sinh học trên hệ thống VNPT - Elearning bằng điện thoại:

4. Clip hướng dẫn đổi mật khẩu của tài khoản học trực tuyến bằng ứng dụng VnConnect

   (Gợi ý: Nên đặt mật khẩu vừa có kí tự hoa, kí tự thường và có số để đảm bảo tính bảo mật tốt cho tài khoản)